logo

Wat is Groen Drenthe Werkt?

Speciaal voor vrijwilligers van IVN Regio Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap , Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseren we jaarlijks een inspiratiemiddag. Want deze mensen die zich vrijwillig samen inspannen voor de groene natuur, zetten we graag in het zonnetje!

Op 8 september 2017 vond de Vrijwilligersdag plaats in Drouwen. Kijk voor een fotoverslag van deze dag op de Groen Drenthe Werkt Facebook pagina.

Facebook Posts

Inspiratiemiddag in Drouwen, met het thema: Hoe warm wordt Drenthe? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ondanks de overvloedige regen zijn de Drentse groene vrijwilligers voor het vierde jaar op rij in het zonnetje gezet. Tijdens de inspiratiemiddag ‘Groen Drenthe Werkt’ namen de 120 enthousiastelingen deel aan de workshops die door natuur- en milieuorganisaties werden aangeboden rondom het thema klimaatverandering. Bovendien waren ze getuige van de lancering van het nieuwe natuurplatform ROEG tv!
Bij dezen willen we iedereen nogmaals bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar.

Lees het hele artikel hier: www.nmfdrenthe.nl/nieuws/geslaagde-vrijwilligersdag-groen-drenthe-werkt/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Groen Drenthe Werkt heeft een evenement toegevoegd. ... See MoreSee Less

Inspiratiemiddag: Hoe warm wordt Drenthe?

september 8, 2017, 2:30pm - september 8, 2017, 12:00pm

View on Facebook

Groen Drenthe Werkt is gestart als gezamenlijke actie in de aanloop van de Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen in 2015. Sindsdien is de campagne doorgezet als jaarlijks evenement om de vrijwilligers van de zes grote natuurorganisaties in Drenthe in het zonnetje te zetten.

6 februari 2015

Aftrap campagne Groen Drenthe Werkt op Nationale Warme Truien dag. Tevens start van de inbrei-actie, op weg naar het inbreien van een slecht geïsoleerd huis.

- RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/samen-groene-trui-breien-voor-beter-milieu
- Dagblad van het Noorden:
http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/breien-voor-een-schoon-milieu-12215213.html

12 februari 2015 - Duurzame dates

Duurzame Dates Assen. Op deze dag, waarop veel duurzame bedrijven en scholen uit Drenthe zich in het provinciehuis in Assen verzamelden, was Groen Drenthe Werkt natuurlijk ook aanwezig. We konden geen betere plek bedenken die zo goed liet zien dat er werk voortkomt uit een groen Drenthe dan de Duurzame Dates. Met onze fietstaxi en reporter hoopten we de aanstaande Statenleden en bestuurders aldaar te inspireren tot een groene bestuursagenda.

- Krantenbericht Gezinsblad:
http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/26646/ivn-drenthe-en-provincie-houden-evenement-duurzame-dates-drenthe/

24 februari 2015

30 miljoenste bezoeker van een Drents natuurgebied. Recreatie in de natuur zorgt voor ontzettend veel werkgelegenheid in Drenthe, de meeste toeristen komen speciaal daarvoor naar onze mooie provincie. Om ook iets terug te doen voor deze natuurbezoekers, bedankten we de 30 miljoenste bezoeker van een Drents natuurgebied op deze dag. Een ruiter op het Dwingelderveld was de gelukkige. Ook op deze manier werkt groen Drenthe.

- RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/monique-hamer-30-miljoenste-bezoeker-dwingelderveld-fantastisch-ik-geniet-enorm
- Dagblad van het Noorden:
http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/dwingelderveld-begroet-30-miljoenste-bezoeker-12285473.html

6 maart 2015

Oplevering Bonnerklap. Het gebied Bonnerklap is een deel van het stroomgebied van de Hunze, wat weer aangelegd is in zijn oorspronkelijke staat. Een meanderend geheel door het landschap, wat goed aansluit op de rest van de natuurgebieden.

- RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/natuurgebied-bonnerklap-klaar
Bericht Drents Landschap: 
http://www.drentslandschap.nl/natuurgebied-bonnerklap-klaar/ 

11 maart 2015

Vrijwillige fruitbomenbrigade op het provinciehuis. Op deze dag konden de huidige en aanstaande Statenleden hun wensen voor de komende vier jaar in de fruitboom van de vrijwillige fruitboombrigade hangen. Ook werd hier aandacht gevraagd voor de inzet van de talloze natuurvrijwilligers. De wensen van de aanwezige Statenleden kun je zien door te klikken op de PDF hieronder:

PDF


Fotocollage van de dag.

16 maart 2015

Groot Water Debat Dwingelderveld. Een nieuwe manier van debateren; ben je het met de stelling eens, dan naar de ene kant van de sloot. Ben je het oneens, dan naar de nadere kant. Heb je geen mening? Dan krijg je natte voeten. Een goeie opkomst, en goede debatten over waterberging en andere punten van de waterschapsverkiezingen.

- Dagblad van het Noorden:
https://blendle.com/i/dagblad-van-het-noorden/van-de-blubber-naar-het-pluche/bnl-dvhn-20150317-RVISQG2
- Bericht Natuurmonumenten:
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/lijsttrekkers-springen-slootje-op-het-dwingelderveld-tijdens-waterdebat

18 maart 2015 - Verkiezingsdag

Nederland ging naar de stembussen om gelijktijdig te stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Kijk hiernaast wat de directeuren van de Drentse natuur- en milieu organisaties graag als uitkomst van de verkiezingen zouden zien.

- RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/provinciale-statenverkiezingen-reacties
- Dagblad van het Noorden:
http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/henk-jumelet-haalt-meeste-stemmen-binnen-12376993.html

20 maart 2015 - Inbrei-actie voltooid!

Alle breiwerken die sinds 6 februari verzameld zijn, werden in één geheel aan een slecht geïsoleerde woning in Nieuw-Buinen gemaakt. De woning kreeg dus letterlijk een warme trui. In de buurt wordt druk gebouwd aan 0-op-de-meter woningen die hetzelfde principe nastreven, een isolerende huls om de woning, en dat in één dag! Groen Drenthe biedt ook hier veel kansen, want er zijn nog ontzettend veel huizen die geïsoleerd moeten worden in Drenthe, en dat biedt weer veel werk.

- RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/huis-met-gebreide-trui-aan-moet-aandacht-vragen-voor-energiezuinige-woningen
- Dagblad van het Noorden:
https://blendle.com/i/dagblad-van-het-noorden/een-wollige-woning-in-nieuw-buinen/bnl-dvhn-20150321-P1IU79S

Bereik van de campagne

Voor deze campagne zijn twee social media kanalen druk bezocht en gebruikt voor het verspreiden van onze boodschappen. De Facebook site werd geliked door meer dan 200 mensen.

Naast de facebook account kon er ook getwitterd worden met #groendrenthewerkt. Deze hasttag is 142 keer gebruikt in tweets en retweets.

Afgezien van het aantal mensen dat op deze pagina's reageerde, like-te en tweette, is het bereik van de berichten nog veel groter geweest.

Naast Facebook en Twitter, hebben we van bijna alle acties een videoverslag kunnen maken. Deze video's zijn geplaatst op Youtube en meer dan 520 keer bekeken.

Waterschapsverkiezingen & Provinciale Statenverkiezingen

verkiezingenvignet

Twee verkiezingen op één dag

Op woensdag 18 maart kun je niet één maar wel twee keer je stem uitbrengen. Zowel voor de Waterschapsverkiezingen, als voor de Provinciale Staten mag je een hokje inkleuren die dag.

Tijdens de Waterschapsverkiezingen kies je de nieuwe bestuurders voor het waterschapsgebied waar jij in woont. Net als de Provinciale Staten leden worden ook de waterschapsbesturen één keer in de vier jaar gekozen. Het gekozen bestuur controleert in de vier jaar dat ze zitten het dagelijkse bestuur van het eigen waterschap.

De Provinciale Staten verkiezingen zijn ook op 18 maart, en hoe zij werken zie je hieronder in de infographic.


Hoe werken de Provinciale Statenverkiezingen

Inspiratie & voorbeelden

Met Groen Drenthe Werkt willen natuur- en milieuorganisaties in Drenthe nieuwe bestuurders inspireren tot een groen bestuursprogramma. We roepen ze op om ook in de komende bestuursperiode te investeren in natuur en duurzaamheid. Vind jij het ook belangrijk dat deze groene investeringen worden gedaan? Heb je eigen voorbeelden? Wat zal jij willen? Alle daken voorzien van zonnepanelen? 50 dorpen energieneutraal in 5 jaar? Voorrang voor bio-boeren? Beeldschone Drentse beken? Gezonder eten uit eigen buurt? Drentse koeien blij in de wei?

Onderstaande voorbeelden laten zien dat Groen Drenthe Werkt. Deel jij jouw voorbeelden met ons?

Natuurgebieden in Drenthe
De provincie is verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van de belangrijkste natuurgebieden in Drenthe. De afgelopen jaren heeft de provincie al veel geïnvesteerd in deze natuurgebieden en ook de komende jaren investeert de provincie in natuur. Maar ondanks dat staat de rijkdom aan planten- en diersoorten nog steeds onder druk.

Recreatie en werkgelegenheid
De natuur is de belangrijkste toeristische trekpleister van Drenthe, 76% van de toeristen komt daarvoor. Alles bij elkaar worden er jaarlijks 7.7 miljoen overnachtingen geboekt, worden er 123.000 fietsvakanties doorgebracht in Drenthe en wordt er een miljard uitgegeven aan recreatie. Dit zorgt in totaal voor 14.440 banen alleen al in de recreatiesector.*

Jeugd en gezondheid
Volgens onderzoek spelen kinderen tegenwoordig half zo vaak buiten als twintig jaar geleden en is in dezelfde periode de angst voor de natuur verdubbeld. En dat terwijl ook wetenschappelijk is aangetoond dat direct contact met de natuur goed is voor de ontwikkeling van zintuigen, sociale vaardigheden, creativiteit, motoriek, zelfwaardering, gezond gewicht, concentratie en denkvermogen. Bewegen in het groen is belangrijk en gezond!!

Duurzaamheid
De provincie voert haar eigen energiebeleid om zo bij te dragen aan het beperken van klimaatverandering. In 2014 heeft zij bijvoorbeeld subsidie beschikbaar gesteld aan woningeigenaren die energiebesparende maatregelen wilden nemen. Boeren kunnen subsidie krijgen om hun asbestdaken te vervangen door zonnepanelen.

Waterveiligheid
De provincie stelt het beleid voor het oppervlakte- en grondwater vast, dat door de waterschappen wordt uitgevoerd. Beekdalherstel is niet alleen goed voor de natuur, meanderende beken houden water ook veel beter vast én de waterkwaliteit gaat omhoog. De combinatie waterberging en natuur pakt ontzettend goed uit, met De Onlanden en het Dwingelderveld als succesverhaal.

Groen Drenthe Werkt is een initiatief van Natuurmonumenten, IVN, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

* bron: Rapport "Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe 2014", uitgave van de Provincie Drenthe.

Contact

Groen Drenthe Werkt is een initiatief van Natuurmonumenten, IVN, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Adres:
Hertenkamp 6
9401 HL Assen
Tel: 0592 – 311150
info@nmfdrenthe.nl

Inspiratiedag

Om alle vrijwilligers die zich inzetten voor een mooi en groen Drenthe te bedanken voor hun werk, organiseren de Drentse natuur- en milieu organisaties jaarlijks een inspiratiedag.

Op deze pagina vind je de vorige editie(s) van Groen Drenthe Werkt. Zodra de datum en locatie van de Inspiratiedag 2018 bekend is, lees je die hier.

Editie 2017

Hoe warm wordt Drenthe?

Het thema van deze vierde inspiratiemiddag was ‘Hoe warm wordt Drenthe?’ De zes grote natuurorganisaties gaven workshops, presentaties en excursies rond klimaatverandering.

Kijk voor een fotoverslag van deze dag op de Groen Drenthe Werkt Facebook pagina.

Editie 2016

Hoe Groen is de Stad?

Er werden deze dag 11 workshops en excursies georganiseerd rond het thema 'groen in de stad'. Een geslaagde gezellige middag met muzikale omlijsting en leuke activiteiten waaronder 'het rad van voortuin', met zo'n 100 bezoekers.

Kijk voor een fotoverslag van deze dag op de Groen Drenthe Werkt Facebook pagina.